Användarvillkor

Användarvillkor

 

Godkännande enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

För att Stiftelsen Jamtli ska ha rätt att använda din kommentar måste du ge ditt godkännande enligt dataskyddförordningen (GDPR). Detta gör du genom att kryssa i att du godkänner Användarvillkoren. Din kommentar tillfaller härmed Stiftelsen Jamtlis samlingar. Stiftelsen Jamtli får full äganderätt och fri förfoganderätt över kommentaren.

 

Samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Jag samtycker härmed till att de personuppgifter jag lämnat om mig i egenskap av upphovsperson, brukare och/eller ägare av ovan nämnda material registerförs och behandlas av Stiftelsen Jamtli i huvuddatabasen över samlingarna. Min kommentar arkiveras därmed tillsammans med personuppgifterna. Detta innebär att min kommentar kan komma att publiceras publikt (såsom vid vetenskapliga undersökningar av samlingarna, publicering av samlingarna i böcker, tidskrifter, utställningskataloger, läromedel, utställningar och digitala bearbetningar i multimediaproduktioner och/eller för internetpublikationer i museets regi). I vissa fall då kommentaren innehåller personuppgifter kommer inte kommentaren att publiceras och därmed inte synas publikt. Anledningen till detta är den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som påverkar hur personuppgifter behandlas. Din kommentar kommer att arkiveras och i framtiden publiceras om en lagändring träder i kraft.

 

Om jag väljer att vara anonym vid all publik publicering av materialet, kommer aldrig mitt namn, eller andra personuppgifter, som skulle kunna röja min identitet publikt att publiceras.