Samlingar

4 samlingar totalt.

Rekvisita

Samling för användning i verksamheten

Visa objekten i Rekvisita

Fotografisk samling

Fotografi, negativ och diapositiv samling

Visa objekten i Fotografisk samling

Föremålssamling

Samling för långsiktigt bevarande

Visa objekten i Föremålssamling

Lokalt klonarkiv

Innehåller växter som ingår i det lokala klonarkiven ingående i Programmet för odlad mångfald (POM). Programmet arbetades fram av Jordbruksverket i…

Visa objekten i Lokalt klonarkiv